piątek, sierpień 07, 2020

                                                                                                       Aktualizacja: piątek, 24.07.2020 r.

logo

Drodzy Rodzice!
 
REKRUTACJA - listy zakwalifikowanych/ niezkwalifikowanych
Wszyscy, którzy złożyli wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkola dostaną informacje na podany adres e-mail o zakwalifikowaniu dziecka lub o nie zakwalifikowaniu. (Wyjątki: rodzice, którzy we wnioskach  nie podali adresów lub podali błędne).
Listy dzieci zostaną wywieszone w przedszkolu - przy głównym wejściu. Proszę, jeśli dostaliście potwierdzenia drogą e-mail  nie sprawdzać ich ponownie. Unikamy zgromadzeń.
BARDZO WAŻNE:
1. TERMIN DODATKOWEJ REKRUTACJI ZOSTANIE OGŁOSZONY W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM
2. TERMIN DODATKOWEJ REKRUTACJI ULEGA ZMIANIE, CZEKAMY NA DECYZJĘ PREZYDENTA  MIASTA

dyrektor - Anna Birgiel 

 

WSZYSTKIE DZIECI, KTÓRE ZŁOŻYŁY DEKLARACJĘ O KONTYNUACJI SĄ JUŻ DO PRZEDSZKOLA PRZYJĘTE

1. W dniach 18-19 marca 2020 r. składamy potwierdzenia woli (dzieci nowe).
W celu ograniczenia kontaktów (zagrożenie koronawirusem), potwierdzenia można wrzucać do skrzynki, która będzie umieszczona przy drzwiach wejściowych pod tablicą ogłoszeń.
 
2. Listy dzieci zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych umieszczone będą w oknie wystawowym przedszkola w dniu 18.03.2020 r. (budynek główny przy ul. Armii Krajowej). Zawartość list uzgodniona z Inspektorem ds. RODO.

 

3. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie wywieszona 23.03.2020 r.

 

Dyrektor przedszkola – Anna Birgiel

bip logo

szkolaodkrywcow-talentow

spz1

PPZ 2

szkolapamieta.logo