piątek, sierpień 07, 2020

                                                                                                       Aktualizacja: piątek, 24.07.2020 r.

logo

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
 
Szanowni Państwo,
 
z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wprowadza się zmianę formy potwierdzenia przez rodzica kandydata - woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 oraz zmianę terminów w naborze uzupełniającym.
 
W dniach 19-20 marca 2020 r. składane będą przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych potwierdzenia woli . W celu ograniczenia kontaktów, pisemne oświadczenie potwierdzenia woli można wrzucać do skrzynki lub rodzic może przesłać zdjęcie lub skan na adres e-mail przedszkola/szkoły.
W załączeniu przekazuję Państwu dwa komunikaty, które ukażą się po zalogowaniu się do Vulcana, na BIP-ie UM Ełku oraz w mediach. Proszę również o upowszechnienie tych komunikatów m.in. na stronach przedszkoli/ szkół, w mediach społecznościowych...
 
Z szacunkiem
 
Małgorzata Pikus
----------------------------------------
Naczelnik Wydziału Edukacji

Urzędu Miasta Ełku

KOMUNIKAT 1 - WERSJA pdf

KOMUNIKAT 2 - WERSJA pdf

0123 001-1

0124 001-1

bip logo

szkolaodkrywcow-talentow

spz1

PPZ 2

szkolapamieta.logo