sobota, lipiec 11, 2020

                                                                                                       Aktualizacja: czwartek, 09.07.2020 r.

logo

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Liczba wolnych miejsc - 20

 

Drodzy rodzice!
Od 01 czerwca 2020 r. rusza rekrutacja uzupełniająca do nowo-tworzonego oddziału, który zacznie funkcjonować od 01 września 2020 roku. Dotyczy to wyłącznie dzieci, które nie dostały się do przedszkola.
Jednocześnie podkreślam, że dzieci, które złożyły deklaracje kontynuacji lub były przyjęte w rekrutacji marcowej mają już zapewnione miejsca.
 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - listy zakwalifikowanych/ niezkwalifikowanych
Wszyscy, którzy złożyli wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkola dostaną informacje na podany adres e-mail o zakwalifikowaniu dziecka lub o niezakwalifikowaniu. (Wyjątki: rodzice, którzy we wnioskach  nie podali adresów lub podali błędne).
Listy dzieci zostaną wywieszone w przedszkolu - przy głównym wejściu. Proszę, jeśli dostaliście potwierdzenia drogą e-mail  nie sprawdzać ich ponownie. Unikamy zgromadzeń.

dyrektor - Anna Birgiel

 

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/elk

Rodzaj czynności
Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym
Terminy
w postępowaniu uzupełniając
ym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 24.02.2020 r.
- 06.03.2020 r.
 01.06.2020 r.
- 05.06.2020 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych.
 09.03.2020 r.
- 13.03.2020 r.
 08.06.2020 r.
- 12.06.2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych/ zakwalifikowanie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 
18.03.2020 r.
 
 
19.06.2020 r.
 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia - w postaci pisemnego oświadczenia.
19.03.2020 r.
- 20.03.2020 r.
22.06.2020 r.
   - 23.06.2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
23.03.2020 r.
godz.15:00
26.06.2020 r.
godz. 15:00

 

Zarządznie Nr 414.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Ełk

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Zał. 1 - Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania

Zał. 2 - Oświadczenie o wielodzietności

Zał. 3 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Zał. 4 - Klauzula RODO

Zał. nr 3 do uchwały Nr XL.409.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018 roku (Oświadczenie rodzica kandydata dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu)

Zał. nr 1 do uchwały Nr XL.409.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018 roku (Oświadczenie rodzica kandydata o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej)

Zał. nr 2 do uchwały Nr XL.409.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018 roku (Oświadczenie rodzica kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, przez rodzeństwo kandydata)

Zał. nr 4 do uchwały Nr XL.409.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018 roku (Oświadczenie rodzica kandydata o specyficznych potrzebach mających wpływ na sytuację rodzinną kandydata)

POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej


Celem pobrania dokumentów proszę kliknąć w linki powyżej

bip logo

szkolaodkrywcow-talentow

spz1

PPZ 2

szkolapamieta.logo