piątek, listopad 22, 2019

                                                                                                       Aktualizacja: niedziela, 17.11.2019 r.

logo

 REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/elk

 

 REKRUTACJA 2019/2020 KROK PO KROKU PORADNIK DLA RODZICÓW
(w celu pobrania poradnika, proszę klinkąć w link)

 

Zarządznie Nr 69.2019 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Ełk na rok szkolny 2019/2020.

Zarządzenie Nr 63.2019 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Zał. 1 - Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania

Zał. 2 - Oświadczenie o wielodzietności

Zał. 3 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Zał. 4 - Klauzula RODO

Zał. nr 3 do uchwały Nr XL.409.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018 roku (Oświadczenie rodzica kandydata dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu)

Zał. nr 1 do uchwały Nr XL.409.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018 roku (Oświadczenie rodzica kandydata o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej)

Zał. nr 2 do uchwały Nr XL.409.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018 roku (Oświadczenie rodzica kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, przez rodzeństwo kandydata)

Zał. nr 4 do uchwały Nr XL.409.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018 roku (Oświadczenie rodzica kandydata o specyficznych potrzebach mających wpływ na sytuację rodzinną kandydata)

POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej


Celem pobrania dokumentów proszę kliknąć w linki powyżej

bip logo

szkolaodkrywcow-talentow

spz1

PPZ 2

szkolapamieta.logo